Regulamin

Strona zawiera informacje o postanowieniach dotyczących zasad korzystania z serwisu przez Użytkowników oraz informacje o przeznaczeniu i funkcjonowaniu serwisu Ogloszenia.InfoGorzow.pl.

Serwis - strona z ogłoszeniami www.ogloszenia.infogorzow.pl.
Właściciel - osoba, która administruje serwisem.
Użytkownik - osoba bądź firma, która korzysta z serwisu.

I Postanowienia ogólne

 1. Serwis Ogloszenia.InfoGorzow.pl przeznaczony jest do publikowania przez Użytkowników ogłoszeń.
 2. Użytkownikiem serwisu może być osoba prywatna bądź firma.
 3. Publikacja ogłoszenia standardowego na okres 7, 14, 21, 30 dni jest bezpłatna.
 4. Publikacja ogłoszenia promowanego jest płatna, koszt promowania wynosi 10 zł (płatność PayPal) za cały okres emisji ogłoszenia.
 5. Przelewy online obsługiwane są za pośrednictwem systemu PayPal.com. 
 6. Właścicielem serwisu InfoGorzow.pl jest Mateusz Karczewski - kontakt: mail [nospam] infogorzow.pl.
 7. Właściciel nie prowadzi działalności gospodarczej i nie wystawia faktur VAT. W celu otrzymania rachunku Użytkownik zobowiązany jest poprosić o niego przy dokonywaniu płatności.II Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników

 1. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu i postanowień Polityki Prywatności serwisu.
 2. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy login i hasło jakie otrzymał do edycji lub usunięcia ogłoszenia.III Publikacja ogłoszeń przez Użytkowników

 1. Użytkownik zobowiązuje się do zamieszczania prawdziwych informacji w treści ogłoszenia.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do tego, że posiada prawa autorskie do publikowanych materiałów i zdjęć na stronie.
 3. W przypadku stwierdzenia przez Użytkownika naruszenia praw autorskich prosimy o kontakt z administracją serwisu.
 4. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie zamieszczał treści naruszających dobre obyczaje, łamiących obowiązujące prawo.
 5. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie zamieszczał treści godzących w prawa, poszanowanie, prywatność, ochronę danych Użytkowników.
 6. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie zamieszczał ogłoszeń kierujących na serwisy za których użytkowanie pobierana jest opłata.
 7. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie zamieszczał ogłoszeń zawierających linki do podstron produktów w sklepach internetowych.
 8. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie zamieszczał tego samego ogłoszenia częściej niż raz na 7 dni.
 9. Użytkownik zobowiązuje się do zamieszczenia ogłoszeń w poprawnych kategoriach/podkategoriach tematycznych.
 10. Zabronione jest dodawanie ogłoszeń oferujących/reklamujących: broń, narkotyki, materiały o jednoznacznym charakterze erotycznym, materiały pornograficzne, produkty farmakologiczne, alkohol, tytoń (oraz produkty związane z tytoniem w tym e-papierosy), towary niebezpieczne dla zdrowia i życia, piramidy finansowe, strony do zarabiania na klikaniu reklam.
 11. Ogłoszenia powinny być napisane w języku polskim.
 12. Ogłoszenia powinny być poprawne pod względem stylistycznym i interpunkcyjnym.
 13. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do edycji tytułu, treści ogłoszenia w zakresie zmiany wielkości liter, zmiany długości tytułu, poprawy błędów językowych lub stylistycznych, zmiany kategorii/podkategorii dodanego ogłoszenia.
 14. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do nie akceptowania ogłoszenia w przypadku gdy ogłoszenie o takiej samej treści znajdowałoby się na tej samej podstronie w kategorii tematycznej lub na stronie głównej serwisu.
 15. Użytkownik serwisu wyraża zgodę na podlinkowanie treści ogłoszenia na profilu serwisu na platformie Facebook.
 16. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie rozsyłał niechcianych wiadomości e-mail (spamu) na adresy e-mail zamieszczone w serwisie.
 17. Użytkownik zgadza się na usunięcie Konta Użytkownika i/lub ogłoszenia Użytkownika przez administrację serwisu w przypadku rażącego naruszenia regulaminu.IV Odpowiedzialność właściciela serwisu

 1. Użytkownik w pełni akceptuje serwis w takiej formie w jakiej został udostępniony przez jego właściciela.
 2. Użytkownik zdaje sobie sprawę, że ogłoszenia mogą zawierać nieprawdziwe informacje oraz nie odpowiadać oczekiwaniom Użytkownika.
 3. Właściciel serwisu nie daje gwarancji na prawidłowość oraz kompletność zamieszczanych ogłoszeń.
 4. Właściciel serwisu nie daje gwarancji, że oferty zamieszczone na stronie sprostają oczekiwaniom Użytkownika.
 5. Właściciel serwisu nie bierze odpowiedzialności za treści znajdujące się pod zamieszczanymi przez Użytkownikami linkami w serwisie.
 6. W przypadku wykrycia szkodliwych linków Użytkownik zobowiązuje się do powiadomienia o tym fakcie administratora serwisu.V Informacje o regulaminie serwisu

 1. Niniejszy regulamin sporządzony został przez właściciela serwisu i nie może być wykorzystywany w całości lub częściach na innych stronach.
 2. Użytkownik zgadza się, że właściciel może dokonać zmian w serwisie bez informowania o tym fakcie uprzednio Użytkownika.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do regularnego przeglądania zasad regulaminu, a przypadku zmian w regulaminie do jego akceptacji.

Regulamin obowiązuje od dnia 19.05.2020 r.

Aktualizacja regulaminu: 8.01.2024 r.